Regulamin


1. Niniejszy Regulamin korzystania ze strony internetowej (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich Piotr Ferdzyn umożliwia korzystanie ze strony internetowej będącej własnością GPS soft, zamieszczonej na domenie internetowej: gpssoft.pl, w tym z zawartych w niej materiałów i treści.

2. Strona jest także formą działalności przedsiębiorcy i teksty w nim zamieszczane mogą mieć formę reklamy lub promocji.

3. Korzystanie z niniejszej strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na objęcie warunkami niniejszego Regulaminu. W razie braku zgody na warunki Regulaminu dalsze korzystanie ze strony nie jest dopuszczalne.

4. Prawa do strony jako całości przysługują Piotrowi Ferdzyn, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości przysługują osobom trzecim, tj. osobom fizycznym, osobom prawnym oraz innym podmiotom, których materiały i treści zgodnie z prawem są udostępniane na stronie.

5. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone na stronie materiały i treści pochodzące od osób trzecich, korzystających ze strony („Użytkownicy”), w szczególności w formie komentarzy. Umieszczając na Blogu materiały lub treści Użytkownik oświadcza, że przysługują mu do nich prawa autorskie oraz zezwala na ich bezterminową i bezwarunkową publikację w serwisie.

6. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania poszczególnych wpisów na stronie, jeżeli naruszają one zasady współżycia społecznego, prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zawierają treści wulgarne lub obraźliwe.

7. Wyrażamy zgodę na rozpowszechnianie materiałów i treści zamieszczanych na stronie wyłącznie pod warunkiem wskazania w miejscu ich publikacji bezpośredniego adresu internetowego do strony, z której zostały powielone, wraz z informacją o ich pochodzeniu (adresem strony). W pozostałych przypadkach, w tym w przypadku niespełnienia ww. warunku Użytkownicy strony nie są uprawnieni do jakiegokolwiek rozpowszechniania, w tym zwielokrotniania, czy innego udostępniania, sprzedawania lub w inny sposób wprowadzania do obrotu zawartości strony, zarówno w całości, jak i w części. W szczególności, nie jest dozwolone ich wykorzystywanie w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez wcześniejszej pisemnej zgody

8. W trakcie korzystania ze strony w systemie teleinformatycznym Użytkownika instalowane są tzw. ciasteczka (pliki cookies) dla celów identyfikacji oraz dla celów statystycznych. Użytkownik strony wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików cookies, tj. plików tekstowych lub innych danych informatycznych, przechowywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika strony. Pliki te nie ingerują w integralność systemu Użytkownika strony, a służą przede wszystkim do prowadzenia statystyk Administratora strony, dostosowania zawartości strony do preferencji użytkownika. Pliki cookies nie mają na celu zmiany konfiguracji komputera użytkownika oraz instalowania złowrogiego oprogramowania. Przeglądarki internetowe domyślnie akceptują pliki cookies. W każdej chwili można wyłączyć w przeglądarce ich akceptację, jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z korzystaniem ze strony.

9. Na stronie mogą być wyświetlane reklamy pochodzące z serwisów zewnętrznych, co wiąże się z wykorzystaniem przez reklamodawców zewnętrznych plików cookie lub właściwych elementów oprogramowania, na co Użytkownik wyraża zgodę.

10. Przy korzystaniu ze strony zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego. Przedsiębiorca dokłada wszelkich starań, aby strona była wolna od złośliwego oprogramowania, niemniej Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze strony, powstałe w systemie teleinformatycznym użytkownika, w tym w infrastrukturze technicznej i danych.

11. Przedsiębiorca dokłada wszelkich starań, aby materiały i treści zamieszczone na stronie były aktualne, dokładne, oraz dostępne nieprzerwanie, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z nieaktualności, nietrafności, niedokładności lub niezgodności treści ze stanem rzeczywistym, a także ich niedostępności w jakimkolwiek momencie, w tym za skutki wynikające z polegania na tych materiałach i treściach.

12. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za prawne, finansowe i jakiekolwiek inne konsekwencje użycia przez Użytkownika materiałów i treści zamieszczonych na stronie.

13. Reklamacje i uwagi, co do funkcjonowania strony oraz dostępnych materiałów i treści, narzędzi i usług należy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@gpssoft.pl 

14. Przedsiębiorca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z momentem publikacji nowej wersji Regulaminu na stronie. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu dalsze korzystanie ze strony nie jest dopuszczalne.

15. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji treści Regulaminu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

16. Wszelkie spory wynikłe z korzystania ze strony, nie rozwiązane polubownie, rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

GPSSoft.pl

Website was made with Mobirise themes